Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • Beoordelingsopdrachten, ook voor stichtingen en verenigingen /non profit;
 • Vrijwillige controles en subsidiecontroles.  (Wettelijke controles gebeuren in samenwerking met een ander kantoor);
 • ‘audits’ voor bewindvoeringskantoren, oa BPBI en NBPB en Rechtbank rapport van bevindingen;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • advisering en begeleiding in automatisering;
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen;
 • rentabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • analyse van resultaatontwikkeling;
 • verzorgen van accountantsverklaring.