Belastingrente vennootschapsbelasting fors verhoogd

Vanaf 1 april 2014 wordt de belastingrente in aanslagen vennootschapsbelasting fors verhoogd. Hoe zit dat nu? Is er nu dus alle reden om uw belasting op tijd te betalen? Hoe pakt dat dan uit?

 

Belastingrente. Te betalen aanslagen vennootschapsbelasting over 2012, 2013 en 2014 bevatten vaak behalve belasting, ook belastingrente.
Tot 1 april. Tot 1 april 2014 valt de hoogte van deze rente nog wel mee. De belastingrente is namelijk gelijk aan de wettelijke rente voor consumenten, en die is sinds 1 juli 2012 3%. Dat is nog steeds een forse rente in vergelijking met de rente die uw BV vergoed krijgt over haar banktegoeden, want die zal nu vaak max. 1,5% zijn.
Vanaf 1 april 2014. Het wordt echter erger: vanaf 1 april 2014 wordt de rente verhoogd naar de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%. De wettelijk rente voor handelstransacties is sinds 1 januari 2014 8,25%! De rente wordt in beginsel berekend vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar tot 6 weken na de datum van de aanslag.

 

Voorbeeld aangifte 2013 van uw BV
Aangifte. De aangifte vennootschapsbelasting 2013 van uw BV wordt ingediend op 1 september 2014. Volgens de aangifte moet de BV € 50.000,– belasting betalen. De BV krijgt een aanslag vennootschapsbelasting met dagtekening 20 oktober 2014, die uiterlijk 1 december 2014 betaald moet worden (6 weken later).
Rente. De rente over deze aanslag wordt berekend over de periode 1 juli 2014 t/m 30 november 2014. Als de wettelijke rente over de gehele periode 8,25% is, betaalt de BV aan belastingrente: 8,25% x 5/12 x € 50.000,– – € 1.720,–.
Goede belegging voor de fiscus? U denkt waarschijnlijk nu dat het voor de fiscus dus zeer aantrekkelijk is om te wachten met het opleggen van een aanslag. Immers, hoe langer gewacht wordt, des te meer rente de fiscus vangt. Dat is een belegging tegen 8,25%. Waar vindt men die nog!
Stokje voor gestoken. Gelukkig is daar wel een stokje voor gestoken door de wetgever: als de aanslag klopt met de ingediende belastingaangifte, eindigt de periode waarover rente in rekening wordt gebracht 19 weken nadat de fiscus de aangifte vennootschapsbelasting ontvangen heeft. De fiscus kan dus niet gaan rentenieren.

 

Voorbeeld aangifte 2012 van uw BV
Aangifte. De aangifte vennootschapsbelasting 2012 van uw BV wordt ingediend op 28 april 2014. Volgens de aangifte moet de BV € 50.000,– belasting betalen. De BV krijgt een belastingaanslag met dagtekening 20 oktober 2014, die uiterlijk 1 december 2014 betaald moet worden (6 weken later).
Rente. De rente over de aanslag wordt berekend over de periode 1 juli 2013 t/m 8 september 2014 (19 weken na 28 april 2014). Over de periode 1 juli tot 1 april 2014 is de rente 3% en over 1 april t/m 8 september 2014 is de rente 8,25%. In totaal bijna € 3.000,– belastingrente!
Wat nu?
Zo min mogelijke rente betalen. Uw BV heeft er alle belang bij om zo min mogelijk rente te betalen. De voor de hand liggende oplossing is om ruim vóór 1 april 2014 (nu dus!) een voorlopige aanslag te vragen op basis van een goede schatting van de verschuldigde belasting.
Is uw BV over de jaren 2012 t/m 2014 naar verwachting vennootschapsbelasting verschuldigd Vraag dan nu (vóór 1 april 2014) een voorlopige aanslag aan op basis van een goede schatting van de verschuldigde belasting. Dat kan u 8,25% rente schelen!