VAR verklaring: nieuwe wet- en regelgeving in 2015

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom is er een overgangsperiode in 2014 en 2015. VAR voor 2014 langer geldig Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken, totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U […]

22 miljoen subsidie: duurzaam inzetbaarheid werknemers en proces optimalisatie

Vloeit uw resultaat en rendement weg? Is er kans op efficiencyverbetering in uw processen? Bent u op zoek naar meer effectiviteit in uw onderneming en duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Benut dan deze subsidie regeling. Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook […]

Laag btw-tarief in de bouw verlengd

Er is goed nieuws voor bouwondernemingen. Zij kunnen waarschijnlijk langer gebruikmaken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. Dit geldt eveneens voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij […]

Wijziging inloggen eLoket

Waar voorheen in te loggen viel middels gebruikersnaam en wachtwoord zal vanaf 1 januari 2015 de manier om in te loggen veranderen. Tot die tijd is het nog mogelijk om via beide wegen in te loggen. Vanaf 1 januari 2015 zal iedere  ondernemer of organisatie moeten inloggen via EHerkenning. Om EHerkenning te kunnen gebruiken dient […]

Vanaf volgend jaar ook pensioenfonds voor zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen vanaf volgend jaar ook belastingvrij een pensioen opbouwen. De zelfstandigen mogen zelf weten hoeveel ze inleggen. Collectief De collectieve regeling is een initiatief van de organisaties Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw in samenwerking met pensioenuitvoerder APG. Op dit moment bouwen zzp’ers geen pensioen op. Ze zijn zelf verantwoordelijk […]

Meer controles Belastingdienst

De Belastingdienst zal meer en strenger gaan controleren. Allereerst worden meer aangiften Inkomstenbelasting gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Verder wordt het aantal boekenonderzoeken vergroot bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen. Ook wordt de controle aangescherpt op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting in het mkb. Dit geldt ook voor de behandeling […]

VAR’s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig

Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Personen die nu voor 2014 van een VAR gebruik maken kunnen die verklaring dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt gedaan. Zodra de nieuwe wet- en regelgeving bekend is, komt de Belastingdienst met nieuwe informatie. Een nieuwe VAR moet wel […]

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor iedere werkgever

Na jaren van keuzemogelijkheid  voor de werkkostenregeling is er met ingang van 1 januari a.s. geen ontsnappen meer aan. De werkkostenregeling wordt voor iedere werkgever verplicht. De komende maanden zullen wij u hier uitgebreid over informeren en hier een ondernemersavond over organiseren.

Uitstel Wet Werk en Zekerheid tot 1 januari 2015

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2014. Vlak na het uitbrengen van de nieuwsbrief heeft het kabinet besloten de maatregelen niet per 1 juli in te laten gaan maar per 1 januari 2015. Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015: Een tijdelijk contract van 6 […]

Salaris niet meer contant overmaken per 1 januari 2015

Het kabinet heeft ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies  (Was). Als de 1e en 2e kamer instemmen met deze wet moet u minimaal het wettelijk minimumloon giraal overmaken naar uw werknemer. Het meerdere zou wel contant mogen worden uitbetaald. Maar dit raden we u zeer af. De overheid wil met deze wet uitbuiting van werknemers […]