LET OP: Wijzigingen arbeidscontract per 1 juli a.s.

Per 1 juli zal er in het arbeidsrecht een aantal belangrijke wijzigingen worden ingevoerd: Een werknemer moet uiterlijk 1 maand voor het einde van zijn tijdelijke contract horen of deze wel of niet wordt verlengd. Dit moet schriftelijk. In contracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken. In tijdelijke contracten mag […]

Stagiair wel of niet verzekerd?

In de praktijk is het vaak niet duidelijk of een stagiair is verzekerd. Alle stagiaires zijn verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Als de werkgever meer betaald dan alleen een onkostenvergoeding, dan moet de werkgever bijdrage zorgverzekeringswet (7,5%) afdragen over de hoogte van de betaling. Voor een werknemer die een vergoeding krijgt die om en nabij […]

Opzettelijk (deels) niet of te laat btw betalen sinds 1 januari 2014 strafbaar

Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde btw een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Vóór 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen […]

Niet op tijd betalen loonheffingen

Als u een aangifte loonheffingen niet op tijd betaalt krijgt u van de belastingdienst een betalingsherinnering. De boete voor te laat of niet volledig betalen bedraagt echter bijna meteen al 3% van het aangifte bedrag, met een minimum van € 50,00. Er is een coulance termijn van 7 dagen, mits uw vorige betaling tijdig en […]

Aanvraag S&V machtiging inzake uw Serviceberichten Aanslagen Belastingdienst

Als cliënt van Silvis & Vos kunt u een machtingsbrief van de Belastingdienst ontvangen. Wij hebben kort geleden een machtiging aangevraagd voor de Serviceberichten Aanslagen (SBA’s) inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2013 en/ of 2014. SBA’s zijn elektronische kopieën van de aanslagen (inkomstenbelasting en/ of vennootschapsbelasting) die u van de Belastingdienst ontvangt. Middels deze brief vraagt de […]

Belastingrente vennootschapsbelasting fors verhoogd

Vanaf 1 april 2014 wordt de belastingrente in aanslagen vennootschapsbelasting fors verhoogd. Hoe zit dat nu? Is er nu dus alle reden om uw belasting op tijd te betalen? Hoe pakt dat dan uit?   Belastingrente. Te betalen aanslagen vennootschapsbelasting over 2012, 2013 en 2014 bevatten vaak behalve belasting, ook belastingrente. Tot 1 april. Tot 1 […]