Huishoudelijke mededeling S&V

Balie. Wegens gewijzigde werktijden zult u op de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag geen medewerkster meer aantreffen achter onze balie. Wel is er een achtervanger aanwezig. Voor de vaste bezoekers bekend, maar als er niemand aanwezig lijkt te zijn: ‘’ Geef een beste mep op de baliebel dan vinden wij u wel ‘’ Telefoon. Wij blijven […]

Op kosten van de zaak uit eten

Zakelijke kosten zijn voor uw BV fiscaal aftrekbaar. Wat heeft de rechter onlangs beslist over de zakelijkheid van etentjes buiten de deur? Wat speelde er? Verkoopkosten. Dat ook adviseurs fouten maken op fiscaal gebied, blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16.03.2017 (GHSHE:2017:79) . In deze zaak gaat het om de administratie van […]

Silvis & Vos Google recensie

Ook voor ons kantoor is het belangrijk dat wij goed te vinden zijn op internet, met name bij Google. Middels diverse acties, ook wel een SEO campagne genoemd, is de Google positie (ranking) te verbeteren. Een onderdeel hiervan zijn Google recensies. Hoe meer recensies des te beter de ranking wordt. Wilt u een recensie achterlaten […]

KvK verzendt brieven over digitaal deponeren

Medio augustus-november kunt u een brief verwachten van de Kamer van Koophandel (KvK) over het verplicht digitaal deponeren van de jaarrekening. Via deze brief informeert de KvK u over de wetswijzigingen vanaf boekjaar 2016 voor wat betreft digitaal deponeren. Middels ons SBR systeem verzorgen wij dit voor u.

Thuiswerkende zzp’er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen huurkosten voor hun bedrijf opvoeren als fiscale aftrekpost. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad waarover BNR Nieuwsradio bericht.  Een claim van een zzp’er, die een kamer in zijn huurhuis ook gebruikte voor administratie, acquisitie en planningwerkzaamheden, was door de rechtbank in Den Haag afgewezen. Maar omdat […]

Banken akkoord met compensatieregeling rentederivaten MKB-ondernemers

MKB-ondernemers krijgen compensatie voor de schade die zij hebben geleden door rentederivaten, nu de grote banken hebben ingestemd met een compensatieregeling. De regeling komt van de onafhankelijke Derivatencommissie van deskundigen, die belast was met opstellen van een herstelkader voor alle rentederivatencontracten van MKB-ondernemers. Een MKB-ondernemer krijgt maximaal € 100.000 vergoed; de vergoeding is ongeveer 20% […]

13 tips voor het realiseren van de maximale waarde van de onderneming

1. wat is verkoopklaar maken en wat is het nut ervan?; 2. het sturen op waardebepalende factoren (value drivers); 3. optimalisering van de juridische, (administratief-)organisatorische en fiscale structuur van de onderneming; 4. optimalisering van balans en winst- en verliesrekening; 5. goede vastlegging van zaken en afspraken (contracten); 6. (on)afhankelijkheid van de ondernemer; 7. het up […]

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De inhoud van dit wetsvoorstel komt overeen met wat eerder al bekend is gemaakt. Het pensioen in eigen beheer wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. De DGA krijgt wel drie jaar de gelegenheid om zijn/haar pensioen af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag (de fiscale waarde van […]

BTW op oninbare vorderingen gemakkelijker terug te halen

Vanaf 1 januari 2017 hoeft geen apart verzoek meer te worden gedaan voor de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. Voorgesteld wordt dat de afgedragen btw die 1 jaar na de opeisbaarheid niet is betaald door de afnemer, in mindering mag worden gebracht in de reguliere btw-aangifte. De afnemer moet de afgetrokken – maar niet […]

Vanaf 1 januari 2017, belastingvrij schenken…

Daarmee zijn de volgende drie vrijgestelde en dus belastingvrije schenkingen mogelijk: 100.000 euro als het geld voor de eigen woning, aan uw eigen kind of een ander die tussen de 18 en 40 jaar oud is 25.499 euro van een ouder aan een kind zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed. Voorwaarde is […]