Voorstellen uit het Belastingplan 2017

De volgende belangrijkere wijzigingen uit het Belastingplan 2017 gaan in op 1 januari 2017: het tarief in de derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8% en deze schijf wordt verlengd van € 66.421 naar € 67.072; de start van de afbouw arbeidskorting begint al bij € 32.444 (in 2016: € 34.015); de ouderenkorting wordt verhoogd […]

S&V: Subsidiescan op 5500 regelingen!

Als cliënt van ons kantoor mag u verwachten dat wij alle fiscale mogelijkheden en stimuleringsmaatregelen benutten die bij u van toepassing zijn. Daarnaast zijn er nog vele andere niet fiscale regelingen waar tot nu toe vooral gespecialiseerde subsidiebureaus aan werken.  Er zijn circa 5.500 regelingen mogelijk, bestaande uit lokale, provinciale, nationale en Europese regelingen, waaronder […]

Valse e-mail (phishing) in omloop over ‘Tax Refund’

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: ‘Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp ‘Kennisgeving van Belastingaangifte’ en vraagt u om gegevens te versturen naar een internetadres. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse mail staat dat u in aanmerking komt voor ‘een Tax terugkeer van […]

Start aanleg glasvezel Hollands Kroon eind 2016 verwacht

Sinds twee jaar is er een coöperatie in Hollands Kroon actief met als doel de buitengebieden en industrieterreinen te voorzien van een gedegen internetverbinding. Hoewel het project een lange adem kent is er significante voortgang te herkennen De verwachting is dan ook dat eind 2016 gestart kan worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk in […]

Weer vrijstelling van 100.000,- vanaf 2017

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Waar moet u op letten? Vrijstelling van  100.000,- Tussen de 18 en 40 jaar. De hoge vrijstelling van € 100.000,- voor […]

DGA-pensioen; konijn uit de hoge hoed van Wiebes

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop […]

Ik ontvang steeds meer digitale facturen, en nu?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan: het grootboek de debiteuren- en crediteurenadministratie de voorraadadministratie de in- en verkoopadministratie de loonadministratie De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vraagt de belasting deze gegevens […]

Verdien de kosten van stagiairs deels terug met subsidie

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewuste ondernemer wilt u best een steentje bijdragen op dit vlak, maar u hikt toch tegen een aantal obstakels aan. Want al zijn de stagevergoedingen veelal beperkt (tussen de € 100 en € 450 per […]

Bank moet ondernemer verhoging opslag Euribor-lening terugbetalen

Een mode-ondernemer is een banklening aangegaan voor de aankoop van een bedrijfspand. De rente op die lening is gekoppeld aan de Euribor (de gemiddelde rente die Europese banken aan elkaar berekenen). Daarnaast is een risico-opslag overeengekomen van 1,7%. Nadat de Euribor-rente enkele jaren achtereen sterk was gedaald, verhoogt de bank in 2014 eenzijdig het opslagpercentage […]

Kunt u nog een zzp’er inhuren?

Nu de VAR niet meer bestaat, vragen veel ondernemers zich af of zij nog wel een zzp’er kunnen inhuren voor bijvoorbeeld de vervanging van een zieke werknemer. Wat is nu de stand van zaken? Inhuur nog mogelijk? Het kan nog steeds. Het blijft ook onder de nieuwe wet mogelijk om een zzp’er in te huren […]