Nieuwe tabellen voor de loonheffing per 1 april 2016

Per 1 april 2016 zijn er nieuwe tabellen voor het inhouden van de loonheffing voor werknemers. Bij het definitief vaststellen van het belastingplan 2016 in december 2015 is besloten meer belasting te heffen bij werknemers met een salaris tussen de € 19.923,00 en € 66.422,00 (0,2%) dan in de voorlopige tabellen per 1 januari 2016 was opgenomen. Omdat die tabellen al naar de salarisverwerkers verstuurd waren is besloten deze niet meer te wijzigen maar per 1 april nieuwe tabellen te publiceren.

Vanaf 1 april worden de nieuwe tabellen toegepast bij het berekenen van het salaris van uw medewerkers. Het netto loon zal bij werknemers met een inkomen vanaf € 19.923,00 lager zijn dan de afgelopen maanden. Ook de tarieven voor de bijzondere beloningen welke worden gebruikt voor het uitbetalen van overwerk en vakantiegeld zijn met 0,2% verhoogd.