Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is per 1 januari 2014 ingevoerd als vervanging voor de afdrachtvermindering onderwijs. De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
• leerlingen die een leertraject volgen in het vmbo;
• deelnemers in het mbo met een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
• studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken;
• promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben met een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO
• werknemers die een promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

De subsidieregeling biedt werkgevers een bijdrage van maximaal € 2.700 per volledige praktijk- of leerwerkplaats. In de eerste aanvraagronde – van 2 juni tot 15 september 2014 – zijn er 92.677 aanvragen ingediend. De nieuwe aanvraagronde start op 2 juni, en loopt tot 15 september 2015, 17.00 uur. Vergeet u niet uw subsidieaanvraag snel – en op tijd – in te dienen? Neem contact op uw salarisadministrateur.