Is uw B.V. een micro-onderneming?

Zoals u wellicht in de media vernomen hebt is per 1 november nieuwe wetgeving voor de B.V. aangenomen die valt onder de ‘micro ondernemingen’.

De B.V. jaarrekening van een onderneming die valt onder de regels van een micro onderneming mag dan wettelijk korter worden opgesteld met minder toelichtingen, daarnaast hoeft er minder informatie gegeven te worden in het publicatieverslag voor de Kamer van Koophandel.

Wij gaan inventariseren welke cliënten van ons hieronder vallen en ook onderzoeken of dit voordelen kan bieden, hierbij is van belang welke informatie financiers, belastingdienst en aandeelhouders daarnaast nog nodig hebben. De standpunten van de banken en belastingdienst zullen de komende maanden bekend worden naar verwachting.

Wanneer is er sprake van een ‘micro onderneming’ volgens de wet:

Een micro-onderneming is (2: 395a lid 1 en 2 BW) een rechtspersoon die op twee opeenvolgende jaarlijkse balansdata, zonder onderbreking, (op basis van geconsolideerde cijfers) heeft voldaan aan minimaal twee van de volgende drie vereisten:

  • de waarde van de activa volgens de balans, gewaardeerd op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, bedraagt niet meer dan € 350.000;
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Wanneer wij in beeld hebben voor welke cliënten het van toepassing zou kunnen zijn zullen wij u daar verder persoonlijk over informeren.

Als u verder vragen heeft kunt u uw relatiebeheerder benaderen.